Gebruiker:   Wachtwoord:
Snel en betaalbaar voldoen aan de privacywetgeving

Wet op de ondernemingsraden

Artikel 27 lid 1, onderdelen k en l, WOR

De ondernemer behoeft de instemming van de ondernemingsraad voor elk door hem genomen besluit tot vaststelling, wijziging of intrekking van

(k) een regeling omtrent het verwerken van alsmede de bescherming van de persoonsgegevens van de in de onderneming werkzame personen

en

(l) een regeling inzake voorzieningen die gericht zijn op of geschikt zijn voor waarneming of controle op aanwezigheid, gedrag of prestaties van de in de onderneming werkzame personen.

© 2018 OBA Infodoc - Privacy Statement - Disclaimer
OBA Stats MKB OK
Bent u bekend met de gevolgen van de WBP?

Ja, zeer zeker
Redelijk
Matig
Neen, helemaal niet