Gebruiker:   Wachtwoord:
Snel en betaalbaar voldoen aan de privacywetgeving

Dienstverlening

Onze dienstverlening is erop gericht om organisaties tijdelijk of blijvend te helpen bij WBP-vraagstukken. Wij hebben ruime ervaring met: het implementeren van de WBP, het waarnemen van de WBP-taken binnen organisaties, het adviseren van organisaties bij WBP-kwesties, het uitvoeren van WBP-scans en audits zowel kort en krachtig alsook gedurende langere tijd. Voor een voorbeeld klikt u op bewustwordingsscan of kennismeting.

Het verrichten van werkzaamheden, die gerelateerd zijn aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens, worden vaak als ‘lastig’ ervaren omdat medewerkers niet goed bekend zijn met het onderwerp en de prioriteit laag wordt geschat. Daarnaast is een hoog kennisniveau van de WBP noodzakelijk bij de uitvoerende partij. Wanneer een organisatie zelf de WBP taken verricht, blijkt vaak een onevenredig grote inspanning nodig te zijn om de noodzakelijke resultaten te behalen.

Wij zijn werkzaam voor zowel (semi)overheidsorganisaties als bedrijven. Regelmatig besluit het CBP om onderzoek te verrichten binnen een bepaalde branche. Wij streven er constant naar om ook deze organisaties direct te ondersteunen. Voor een voorbeeld van de actuele themadossiers klikt u op http://www.cbpweb.nl/indexen/ind_themadossiers.stm.

De gegevens die aan u zijn toevertrouwd en de informatie die u bezit, wilt u zo goed mogelijk beschermen tegen oneigenlijk gebruik, wij kunnen u assisteren en indien nodig het volledige privacydossier voor u voeren inclusief een Externe Functionaris voor de Gegevensbescherming. Klik hier om informatie aan te vragen over de diverse disciplines, die wij in huis hebben.

OBA is een jong bedrijf maar heeft een lange historie op het gebied van de WBP. Een van de oprichters is sinds 1999 actief op het gebied van juridische integere informatie logistiek en sinds 2001 met de invoering van de WBP actief op het gebied van advisering en ondersteuning inzake WBP vraagstukken.


Bewustwordingsscan >>
Kennismeting >>

© 2018 OBA Infodoc - Privacy Statement - Disclaimer
OBA Stats MKB OK
Bent u bekend met de gevolgen van de WBP?

Ja, zeer zeker
Redelijk
Matig
Neen, helemaal niet