Gebruiker:   Wachtwoord:
Snel en betaalbaar voldoen aan de privacywetgeving

Wat is WBP ?

De Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) stelt sinds 2001 de voorwaarden voor een rechtmatig gebruik van privacygevoelige gegevens. De WBP wordt gehand-haafd door het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) dat controlerend en sanctionerend optreedt. Overtreding van de WBP kan leiden tot bestuurlijke boetes of het toepassen van bestuursdwang.

Boetes worden opgelegd per onrechtmatige verwerking, het totale bedrag kan dus tot grote hoogte oplopen. Implementatie van de WBP verloopt in belangrijke mate via gedragscodes en andere vormen van zelfregulering. Organisaties die (eventueel via de branchevereniging) gebruik maken van het Digitaal Privacy Management Dossier van OBA kunnen rekenen op een terughoudende opstelling van het CBP.

© 2018 OBA Infodoc - Privacy Statement - Disclaimer
OBA Stats MKB OK
Bent u bekend met de gevolgen van de WBP?

Ja, zeer zeker
Redelijk
Matig
Neen, helemaal niet